De 4 manieren van verhandelen

Je kan handel drijven op de markten op verschillende manieren, en dat is juist één van de redenen waarom handel drijven op de valutamarkt zo populair is. Net zoals we allemaal verschillend zijn, zal ook de manier waarop we handel drijven verschillend zijn van anderen. Als we dus verwijzen naar een manier van handeldrijven dan spreken we over hoe vaak je een transactie plaatst en ook over de duur van die actie.

Er zijn vier belangrijke wijzen waarop handel gedreven wordt, en als je daar wat inzicht in hebt, zal dit in belangrijke mate jouw manier van handel drijven ten goede komen. In dit artikel gaan we deze vier manieren van dichterbij bekijken , probeer dus te bepalen welke manier de jouwe is.

De manier waarop jij handel drijft, zal dus in grote mate afhangen van jou als persoon, bijvoorbeeld als je in staat bent om verschillende uren voor het scherm gekluisterd te zitten, dan zal je ook in staat zijn om een groot aantal korte termijn transacties af te sluiten. Ben je daarentegen een druk bezet persoon en je beschikt per dag slechts over één uur om de markten te bekijken en te onderzoeken, dan ben jij meer geschikt om transacties op langere termijn te ondernemen.

Ook jouw persoonlijkheid speelt een grote rol, bijvoorbeeld , als je nogal risico’s durft te nemen en je geniet van de sensatie om handel te drijven, dan ben jij meer geschikt om op korte termijn te handelen. Als je een meer behoudend persoon bent, m.a.w. je bent kalm en geduldig, dan zal de manier om op langere termijn te handelen ( vaak ook vermeld als investeren) meer jouw dada zijn!

Laten we met die informatie in gedachten, dan eens kijken naar de vier voornaamste stijlen om handel te drijven :

Positiehandel
Swing Trading
Dag handel
Scalping


Positiehandel
– Tijdsbestek: Lange Termijn
– Holding Periode: Weken/Maanden/Jaren
– Handelsactiviteit : Laag

Positiehandel verwijst naar het vasthouden van een handelsbeslissing voor een langere tijdsspanne zoals weken, maanden en zelfs jaren! Door zo te handelen, toont de Positiehandelaar dat hij meer geïnteresseerd is in het grotere plaatje en hoopt op een langere termijn winst. Dit betekent ook dat men zeer grondige studies en onderzoekingen doet vooraleer men dergelijke transacties doet.

Typisch voor een Positiehandelaar is dat hij per transactie een groter risico neemt, omdat het zijn bedoeling is om over een langere periode een veel grotere winst op te strijken. Wanneer men een transactie vasthoudt over een zo’n lange periode is het praktisch niet te vermijden dat de markt zich op een bepaald moment voor een langere periode tegen je keert , dat kunnen dagen en weken zijn, en tijdens deze periode moet je over voldoende vastberadenheid beschikken om kalm en geduldig te blijven en vast te houden aan je handelingsplan.


Swing Trading
– Tijdsbestek : halflange termijn
– Holding Periode: Dagen en Weken
– Handelsactiviteit : Medium

Swing Traders hebben als doel voordeel te halen uit medium termijn marktverschuivingen, ze kunnen dus een transactie voor enkele dagen of soms voor enkele weken behouden. Maar dit is echter al zwaardere Swing Trading, want de meeste Swinghandelaars houden hun transacties typisch een dag of wat langer vast. .

Deze manier van handeldrijven is ideaal voor hen die nog werken, maar toch willen handelen, en dit omdat de Swinghandelaar  geen tijd heeft om voortdurend aan het scherm gekluisterd te zitten tijdens zijn transacties om elke beweging op de markten te noteren. Ze leiden eerder hun dagelijks leven en checken misschien slechts een of twee keer per dag de beursnoteringen. De beide types van marktanalyses worden uitgevoerd ( m.a.w. de technische en de fundamentele) , vooral als men wil te weten komen wat de volgende dagen in petto hebben.


Dag handel
– Tijdsbestek: Korte termijn
– Holding Periode: Binnen één dag
– Handelsactiviteit: Hoog

Daghandelaars doen net wat het woord zegt, ze openen en sluiten een transactie af binnen één dag. Dat betekent dat ze verschillende acties open en sluiten tijdens dezelfde dag en dat die positie meestal niet ’s nacht vastgehouden wordt. Ze observeren de marktgrafieken behoorlijk van dichtbij tijdens de ganse dag, terwijl ze hopen een prachtkans beet te kunnen hebben.

Op deze manier handel drijven lijkt nogal in een snel tempo te moeten worden afgehandeld, omdat de handelaar de schommelingen dient te analyseren, moet uitkijken naar nieuwe gebeurtenissen, de prijzen moet in het oog houden, enz.. en dat allemaal op heel korte tijd. Dit type van handelaar zal de tijd moeten hebben om onbeperkt doorheen de dag de grafieken te kunnen volgen en om uit te kijken naar goede handelskansen , vooral door het bestuderen van de technische analyses , alhoewel het ook zeer belangrijk is om de fundamentele zijde ervan in het oog te houden.


Scalping
– Tijdsbestek: Zeer korte termijn
– Holding Periode: Seconden en Minuten
– Handelsactiviteit: zeer hoog

Men spreekt van Scalping als je handel drijft op zeer korte tijd, zo kort dat er hier alvast sprake is van een paar seconden tot een paar minuten. Scalpers kunnen veel kleine transacties ondernemen in de loop van de dag ( soms wel honderden), waarbij ze veel kleine winstgevende acties willen maken die elk slechts een paar centen opleveren.

Scalping gebeurt op een extreem snel tempo en kan zeer stressvol zijn, het is voornamelijk daghandel maar wel veel kortere transacties. Men moet veel discipline hebben en ook heel geconcentreerd zijn, vooral bij de snel evoluerende marktschommelingen. Er wordt niet speciaal op één handelsactie gefocust, het gaat vooral om het uitvoeren van veel kleine transacties op één dag.

Welk type van handelaar ben jij?
Nu we even de tijd hebben genomen om elk type handelaar te bekijken, blijft de grote vraag “Welk type handelaar ben jij ?” Denk eraan, bij elke stijl past een andere persoonlijkheid. Sommige handelsstijlen vereisen dat je zeer geduldig en kalm bent, terwijl andere dan weer vereisen dat men snel kan nadenken en kordaat is.

Het hangt natuurlijk ook af van de tijd die je kan besteden aan de handel in Forex. Probeer inzicht te krijgen in de manier waarop jij handel drijft en hoe je staat tegenover het nemen van risico’s, blijf even bij jouw stijl om te zien hoe het verloopt en blijf dan of verander naargelang jij het nodig vindt.